Mądrość Kultura Zamożność

Telewizja Społeczna rekrutuje!

Nasz cel działania?

PTVS jest pierwszą po II wojnie światowej telewizją apolityczną, darmową, w pełni wolną od reklam. Nasz cel polega na zmianie perspektywy widza - nie będziemy już tylko widzami, ale teleuczestnikami. To my, Widzowie, budujemy telewizję ponad podziałami i to od naszych wspólnych działań zależy, jak szybko będziemy się rozwijać oraz w jakich kierunkach. Uczysz się? Studiujesz, pracujesz? PTVS łączy grupy, pokolenia i bogactwo tematów - każdy znajdzie coś dla siebie!

Co musisz wiedzieć?

Początkowy wolontariat może w ciągu kilku dni/tygodni przerodzić się w płatny staż, a nawet pracę etatową w zależności od możliwości, ćwierć, pół lub cały etat). Wolontariat, staż, praca na ćwierć etatu, pół etatu lub pełen etat – z każdym kandydatem ustalane indywidualnie!

Zadania wolontariusza i pracownika?

Działania związane z organizacją telewizji w różnych dziedzinach (kultura i sztuka, nauka i technika, przedsiębiorczość i praca, turystyka i rekreacja, zdrowie i ekologia).

Minimalny wiek i doświadczenie?

13 lat. Nie wymagamy doświadczenia - wszystkiego nauczymy Cię od podstaw!

Kim jesteśmy?

Telewizja Społeczna (PTVS) jest polskim, nowatorskim projektem medialnym, którego głównymi hasłami są: mądrość, kultura dnia codziennego i zamożność. Misja PTVS polega na stworzeniu telewizji, w której to Społeczeństwo staje się podmiotem, świadkiem i wykonawcą wszelkich działań. Pierwszy raz to my, Polacy, możemy stworzyć telewizję z takim potencjałem społecznym, która pojawi się na europejskim rynku medialnym, z oddziałami w wielu państwach!

Jeśli Ty również chcesz mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszym społeczeństwie, zgłoś się i twórz z nami pierwszą społeczną i powszechną telewizję!

Zapraszamy!
e-mail: wolontariat@ptvs.pl

Oferujemy świadczenia dla wolontariusza

Polska Telewizja Społeczna to telewizja bezpłatna, wolna od polityki i reklam.

Współtworzona przez widzów i działająca w obszarach kultury i sztuki, nauki i techniki, przedsiębiorczości i pracy, turystyki i rekreacji, zdrowia i ekologii oraz rozsądnych zakupów.

Główną jej misją jest mądrość i kultura Naszego społeczeństwa.

Ogłaszamy ogólnopolski konkurs (szukamy kandydatów w każdym województwie!) na:

Prezentera/kę / Reportera/kę

Osoba obejmująca to stanowisko jednocześnie będzie pełnić rolę gospodarza i będzie twarzą oddziału wojewódzkiego, do którego przynależy. Szukamy osób, która przygotuje i poprowadzi programy, wyznaczy strategie rozwoju i nieustannie będzie budować image oddziału w województwie.

Do głównych zadań Prezentera/Reportera należeć będzie:

tworzenie, rozwijanie i realizacja programów i reportaży w ramach głównych działów PTVS,

przeprowadzanie wywiadów z ludźmi nauki, kultury i sztuki, a także przedsiębiorcami,

budowanie długoterminowych więzi z widzami opartych na wspólnych wartościach i zainteresowaniach,

koordynacja pracy wolontariuszy.

Warunki zatrudnienia:

praca w wymiarze 1/2 etatu,

umowa na czas nieokreślony,

wynagrodzenie ‒ 2.500 zł netto,

w związku z tym, iż budżet Telewizji tworzymy My ‒ widzowie ‒ jak również pracownicy etatowi, stanowisko to może objąć osoba, która wykupi 40 udziałów (cena 1 udziału ‒ 100 zł) w Polskiej Telewizji Społecznej, w dniu zawarcia umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę PTVS natychmiastowo odkupuje udziały po takiej samej cenie.

Oferujemy:

pracę w innowacyjnym projekcie telewizyjnym,

pracę w przyjaznej atmosferze i szansę ciągłego rozwoju,

możliwość współpracy na terenie całego kraju,

realny wpływ na działalność nowych mediów.

Nie wymagamy nienagannej aparycji oraz młodego wieku. Szukamy osób w wieku od 18 ‒ 100 lat :)

Przekazujesz darowizne dla Polskiej Telewizji Społecznej

Po czym zostaniesz przekierowany na stronę płatności przy użyciu Paynow

Wybież preferowną metodę płatności

Dołącz do społecznośći PTVS

Podanie danych jest dobrowolne, jednoznaczne z wyrażeniem chęci dołączenia do społeczność PTVS.
Skontaktujemy się z tobą w celu nadania numeru ewindencyjnego
Przekazujęc nam swoje dane akceptujesz regulmnin* serwisu

Przejdź do

Deklarowana kwota

Polska Telewizja Społeczna

Pierwsza w Polsce prawdziwie społeczna, telewizja bez polityki i reklam

z ogromną przyjemnością zaprasza studentów Uniwersytetu Warszawskiego do współpracy w ramach programu praktyk.

Praktyki będą odbywać się w trybie hybrydowym (on-line oraz stacjonarnie) w dowolnym wymiarze czasu. Wymiar czasu jest ustalany z każdym studentem indywidualnie.

Termin zgłoszeń: nabór prowadzony jest przez cały rok.

Program skierowany jest do studentów wszystkich kierunków ponieważ PTVS prężnie działa w wielu obszarach, a to pozwoli studentów rozwijać się w dowolnym dziale związanym z kierunkiem studiów.

W związku z tym, że PTVS tworzy struktury europejskie i światowe studenci będą mieli możliwość odbywać praktyki również na arenie międzynarodowej.

Czego oczekujemy?

komunikatywności,

zaangażowania,

skrupulatności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Co oferujemy w ramach praktyk?

udział w innowacyjnym projekcie oraz aktywne uczestnictwo w budowaniu mediów od podstaw,

możliwość odbycia praktyk w Polskiej Telewizji Społecznej, pierwszej takiej po II wojnie światowej telewizji prawdziwie społecznej, niekomercyjnej, dostępnej dla każdego,

bardzo sprzyjające warunki do rozwijania swoich kompetencji i nabywania nowych umiejętności,

stałe wsparcie koordynatora praktyk na każdym etapie.

Po odbyciu praktyki, przekazujemy dokumenty poświadczające zakończenie praktyk studenckich, zgodnie z formularzami otrzymanymi z uczelni.

Formulaż został błędnie wypełniony

"*" Oznacza pole obowiązkowe
"" Oznacza że pole zostało poprawnie wypełnione
"" Oznacza że pole zostało błędnie wypełnione

Zamknij

Płatności

Wktótce dostępne

Błąd serwera

Twoja wiadomość nie została wysłana,
spróbuj wysłać ją ręcznie na adres biuro@ptvs.pl

Twoja wiadomość została wysłana

Dolnyśląsk

Wrocław

Kujawsko-Pomorskie

Bydgoszcz

Lubelskie

Lublin

Lubuskie

Gorzów Wielkopolski

Łódzkie

Łódź

Małopolskie

Kraków

Mazowieckie

Warszawa

Opolskie

Opole

Podkarpackie

Rzeszów

Podlaskie

Białystok

Pomorskie

Gdańsk

Śląskie

Katowice

Świętokrzyskie

Kielce

Warmińsko-mazurskie

Olsztyn

Wielkopolskie

Poznań

Zachodniopomorskie

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi wyciąg z Regulaminu Fundacji Polskiej Telewizji Społecznej (PTVS) a definicje wskazane w niniejszej Polityce Prywatności odpowiadają znaczeniu nadanym im w powołanym Regulaminie.

PTVS zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy mogą być zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez PTVS zgodnie z obowiązującym prawem dla celów związanych z wykonywaniem Usługi lub/i celów wskazanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja Polska Telewizja Społeczna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Nowy Świat 33/13, 00 - 029 Warszawa, NIP: 5252848927, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Użytkownicy mogą skontaktować się z PTVS:

drogą korespondencyjną ‐ na adres siedziby PTVS

za pomocą poczty elektronicznej ‐ na adres: biuro@ptvs.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest podjęcie działań w związku z realizacją Usług i zapewnieniem realizacji zobowiązań PTVS przyjętych na podstawie przepisów Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów PTVS (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:

Prowadzenie działalności nadawczej PTVS i informacyjnej

rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;

ustalanie lub dochodzenie przez PTVS roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.

Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Usług oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów PTVS, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

PTVS przetwarza kategorie danych osobowych przekazane przez Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Usług przez PTVS zgodnie z Regulaminem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z odpowiednich stosunków prawnych.

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3 powyżej.

PTVS nie będzie przekazywała danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

PTVS nie podejmuje w oparciu o dane osobowe Użytkowników, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Użytkownikom przysługuje prawo do

żądania od PTVS dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej;

przeniesienia danych osobowych Użytkownika, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych PTVS w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony PTVS i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności;

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych uprawnień Użytkownicy mogą skorzystać kontaktując się na adres mailowy PTVS: biuro@ptvs.pl

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez PTVS danych osobowych Użytkowników, istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez maksymalny okres sześciu lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych osobowych.

Praca

Wolontariat

Emisja programu nastąpi, gdy będzie nas: 100 000 tysięcy

Mecenat

Bądźmy nareszcie podmiotami, a nie przedmiotami!

dołącz do tej innowacyjnej, a zarazem historycznej inicjatywy.

Właścicielami telewizji są zwykli obywatele oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

Praktyki

Polska Telewizja Społeczna

ZOSTAŃ MECENASEM POLSKIEJ TELEWIZJI SPOŁECZNEJ

W przeszłości bycie Mecenasem twórców, zarezerwowane było jako przywilej cesarzy, królów, książąt lub hierarchów kościelnych. Dziś Mecenasem może być każdy, kto jest wrażliwy na potrzeby realizujących misje artystyczne, kulturotwórcze, medialne, kto wspieranie oraz promocję tych dzieł pojmuje jako obszar społecznej odpowiedzialności. Bycie Mecenasem – niezmiennie – zarówno w przeszłości, jak i obecnie, wiąże się z prestiżem i ogromnym szacunkiem społecznym.

Polska Telewizja Społeczna zaprasza osoby prywatne, przedsiębiorstwa, firmy, instytucje państwowe i prywatne, uczelnie oraz stowarzyszenia ‑ do objęcia Mecenatem działalności medialnej PTVS w celu umożliwienia jej funkcjonowania, dalszego jej rozwoju i wsparcia pełnienia przez nią misji: przywracania społeczeństwu jego głosu w dialogu ponad podziałami, odprzedmiotowienia społeczeństwa poprzez danie mu możliwości bezpośredniego wpływu na problematykę, wartość i poziom prezentowanych przez PTVS treści.

Będąc Mecenasami przyczynicie się do:

kształtowania i rozwijania świadomości kulturalnej, naukowej i przedsiębiorczej społeczeństwa;

wspierania działań sprzyjających budowaniu porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturalnymi, społecznymi oraz ekonomicznymi;

skupiania wokół telewizji twórców, artystów oraz promowania wartości naukowych, gospodarczych i kulturalnych;

umożliwienia wytyczania nowych kierunków rozwoju społeczeństwa;

wspierania innowacyjnej idei funkcjonowania mediów;

Wasz Mecenat, będący szczególną formą opieki publicznej nad dobrem społecznym jakim jest i będzie Polska Telewizja Społeczna ‑ może mieć formę jednorazową lub długookresową

– poprzez przekazanie darowizny, zaoferowanie regularnego wpłacania comiesięcznych kwot wspierających budżet Polskiej Telewizji Społecznej, albo poprzez wykup udziałów, które zostaną częściowo przeznaczone na produkcję, a częściowo zainwestowane w różnorodne przedsięwzięcia niezwiązane, z mediami. PTVS będzie bowiem wspierać innowacyjne pomysły, a zwłaszcza mały i średni biznes Polek i Polaków. Przyszłe zyski z tych inwestycji umożliwią realizację medialnych projektów kreatywnych uczestników społeczności i pozwolą uzyskać dywidendę.

Bycie Mecenasem, zwyczajowo, jest bezinteresowne. Polska Telewizja Społeczna, jako wyraz wdzięczności za wsparcie oferuje wzmacnianie wizerunku zaangażowanych społecznie, nowoczesnych oraz kreatywnych Mecenasów poprzez prezentację ich nazwisk, nazw czy logotypów w materiałach promocyjnych wydarzeń organizowanych przez Telewizję, zapraszanie Mecenasów do uczestnictwa w telewizyjnych przedsięwzięciach i projektach, a także poprzez pierwszeństwo w realizacji materiałów telewizyjnych pokazujących osiągnięcia samych Mecenasów lub reprezentowanych przez nich podmiotów, dostęp do wyjątkowych nagród, przede wszystkim zaś Mecenasi zyskają bezcenną świadomość realnego wspierania pasji innych!

O ile artyści zapewniali sobie "nieśmiertelność" swoją twórczością, o tyle Mecenasi i patroni Polskiej Telewizji Społecznej przejdą do historii dzięki wspieraniu działalności medialnej, jej ochronie i promocji, a także dzięki uczestnictwie w sukcesach PTVS. To są korzyści nie do przecenienia!

Etat

Formulaż został błędnie wypełniony

"*" Oznacza pole obowiązkowe

"" Oznacza że pole zostało poprawnie wypełnione

"" Oznacza że pole zostało błędnie wypełnione

Regulamin

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, nadaje się następujące znaczenie wskazanym poniżej wyrażeniom:

PTVS ‐Fundacja Polska Telewizja Społeczna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Nowy Świat 33/13, 00 ‐ 029 Warszawa, NIP: 5252848927, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

.

Partner ‐podmiot współpracujący

Portal ‐oznacza stronę internetową, zorganizowana platformę informatyczno ‐ informacyjną udostępniona w sieci Internet, pod adresem: ptvs.pl

Regulamin ‐niniejszy regulamin;

Usługi ‐ oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak: Usługi informacyjne ‐ usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Portalu lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości tego serwisu internetowego w urządzeniach mobilnych, jak również usługi streamingu audio;

Użytkownik ‐ każda osoba korzystająca z Portalu

§ 2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i zakres odpowiedzialności PTVS.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy określone Usługi serwisy będą posiadać dodatkową funkcjonalność, nieopisana w Regulaminy, odrębne, szczegółowe regulaminy będą zamieszczone na stronach internetowych Portalu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej usługi bez konieczności ponownej akceptacji Regulaminu.

PTVS zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Portalu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności

PTVS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.

Jednocześnie PTVS zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w Portalu, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL ‐ adresu Portalu, lub skorzystania przez niego z przekierowania do Portalu z zewnętrznego źródła; umowa rozwiązywana jest każdorazowo w momencie wyjścia ze stron Portalu.

Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług ‐ nieopisanych w niniejszym Regulaminie ‐ o ile takie są świadczone przez PTVS ‐ podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu

§ 4 Warunki techniczne

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

hardware,

połączenie z siecią Internet,

przeglądarkę internetową,

inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

PTVS zastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies ‐ o czym Użytkownik zostanie poinformowany w przypadku braku włączonej opcji jednej ze wskazanych funkcjonalności.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkowników

Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem

Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Korzystający z Portalu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów.

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres siedziby rejestrowej PTVS: ul. Nowy Świat 33/13, 00‐029 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: biuro@ptvs.pl

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e‐mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz wskazanie ewentualnych roszczeń w zakresie rozpoznania reklamacji.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez PTVS.

Użytkownik wyraża zgodę na rozpoznanie reklamacji poprzez otrzymanie decyzji w zakresie jej rozpoznania w postaci wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§ 8 Odpowiedzialność PTVS

PTVS nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji i materiałów, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

PTVS zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się każdorazowo wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

PTVS nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

PTVS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowe.

PTVS nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe oraz promocyjne, zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz promocyjnych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich

PTVS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów innych właściwych Usług, nieopisanych w Regulaminie, a dostępnych za pośrednictwem Portalu.

PTVS zastrzega sobie wyłączne prawo do dodawania, edycji, usuwania treści znajdujących się w Portalu. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy jakichkolwiek zobowiązań PTVS względem Użytkowników do zapewnienia określonych treści, gwarancji dostępu do tych treści, zawartości Portalu, częstotliwości oraz czasu publikacji tych treści itd.

§ 11 Ochrona prywatności

PTVS gwarantuje Użytkownikom Portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

PTVS w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

W ramach świadczenia niektórych Usług PTVS zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

PTVS zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

PTVS gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się na zasadach i zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 12 Ochrona danych osobowych

PTVS zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy mogą być zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez PTVS zgodnie z obowiązującym prawem dla celów związanych z wykonywaniem Usługi lub/i celów wskazanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja Polska Telewizja Społeczna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Nowy Świat 33/13, 00 ‐ 029 Warszawa, NIP: 5252848927, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000878123.

drogą korespondencyjną ‐ na adres siedziby PTVS

za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ptvs.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest podjęcie działań w związku z realizacją Usług i zapewnieniem realizacji zobowiązań PTVS przyjętych na podstawie przepisów Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów PTVS (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Usług oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów PTVS, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

PTVS przetwarza kategorie danych osobowych przekazane przez Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Usług przez PTVS zgodnie z Regulaminem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z odpowiednich stosunków prawnych.

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3 powyżej.

PTVS nie będzie przekazywała danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

PTVS nie podejmuje w oparciu o dane osobowe Użytkowników, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Użytkownikom przysługuje prawo do:

Z powyższych uprawnień Użytkownicy mogą skorzystać kontaktując się na adres mailowy PTVS: biuro@ptvs.pl

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez PTVS danych osobowych Użytkowników, istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez maksymalny okres sześciu lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z Usług. Odmowa podania przez Użytkownika danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z wybranych Usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

PTVS zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

Korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu.

Usługi promocyjne ‐ usługi polegające na emisji produktów promocyjnych na stronach internetowych Portalu jak również umożliwiające prowadzenie kampanii promocyjnych w oparciu o internetowe narzędzia promocji takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).

żądania od PTVS dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej;

przeniesienia danych osobowych Użytkownika, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych PTVS w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony PTVS i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności;

Polityka Prywatności*

Regulamin*

Polityka plików cookie*

Zależy nam na twojej opinii

Etat

Warszawa

Prezentacja próbna

Toruń

Prezentacja próbna

Poznań

Prezentacja próbna

Kraków

Prezentacja próbna

Gdańsk

Prezentacja próbna

Kraków

Prezentacja próbna

Lublin

Prezentacja próbna

Gorzów Wielkopolski

Prezentacja próbna

Wrocław

Prezentacja próbna

Lublin

Prezentacja próbna

Bydgoszcz

Prezentacja próbna

Warszawa

Rzeszów

Prezentacja próbna

Katowice

Prezentacja próbna

Cała Polska tańczy

Koło naukowe "Robo" Politechniki Rzeszowskiej

ML System

Nowoczesne Podkarpackie Przedsiębiorstwo

Osiek nad Notecią

Skansen w Osieku nad Notecią

kultura i sztuka

nauka i technika

przedsiębiorczość i praca

turystyka i rekreacja

zdrowie i ekologia

rozsądne zakupy

Myślęcinek

Leśny park kultury i wypoczynku w Bydgoszczy

zakupy bez marży

Ekologiczny Dzień dla Planety

Pałace Krajny

Runowo Krajeńskie i Sypniewo

Górka Klasztorna

Jak Feniks z popiołów

Crew Dance

Odlotowa Piatka

Tysiąc osób pobiegło na płycie bydgoskiego lotniska

Urodziny Mistrza Leona

170 rocznica urodzin Leona Wyczółkowskiego

Szkoła z przyszłością

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy

Gospodarstwo Rybackie "Ślesin"

Łódzkie kino BODO

Polityka plików cookie

Zgodnie z § 55 ust. 5 ustawy nr. 351/2011 Dz. o komunikacji elektronicznej ze zm. informujemy Cię o stosowaniu plików cookies oraz zwracamy uwagę na możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki internetowej w przypadku, gdyby aktualne ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies nie były dla Ciebie odpowiednie.

Czym są pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane do przeglądarki internetowej podczas odwiedzania strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu). Pliki cookie są przechowywane w folderze plików Twojej przeglądarki internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz datę powstania. Przy następnej wizycie na stronie przeglądarka internetowa ponownie ładuje pliki cookie i wysyła te informacje z powrotem do witryny, która pierwotnie utworzyła pliki cookie. Stosowane przez nas pliki cookie nie szkodzą Twojemu komputerowi.

Korzystanie z plików cookie

Korzystając ze stron obsługiwanych przez Fundacja Polska Telewizja Społeczna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Nowy Świat 33/13, 00 ‐ 029 Warszawa, NIP: 5252848927, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, masz włączoną obsługę plików cookies w swojej przeglądarce, nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki i nadal będziesz odwiedzać naszą stronę, co uważamy za akceptację naszych warunków korzystania z plików cookies. Fundacja Polska Telewizja Społeczna nie wykorzystuje danych pozyskanych za pomocą plików cookies do kontaktu drogą mailową, e‐mailową lub telefoniczną.

Jakich plików cookie używamy?

Platforma umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak logowanie zarejestrowanego użytkownika. Cookies służą do analizy zachowania odwiedzającego na stronie internetowej, a następnie do poprawy jej funkcjonalności i wyglądu.

Własne pliki cookie

BRAK

Pliki cookie stron trzecich

* Tymczasowe pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki internetowej

A jeśli nie chcę ciasteczek?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne akceptowanie plików cookie. Możesz zmienić to ustawienie, blokując pliki cookie lub powiadamiając Cię, czy pliki cookie mają być wysyłane na Twoje urządzenie. Instrukcja zmiany plików cookies znajduje się w opcji „pomoc” każdej przeglądarki.

Dlaczego zachowywać ustawienia plików cookie?

home

Główna

main

Regulamin

regulamin

Wsparcie

wsparcie

Praktyki